×

Sayfamızın Amacı

Yapay Zekâ hakkında akademik araştırmaların yapılması, Yapay Zekâ farkındalığının artırılması ve 7'den 70'e herkesin yapay zekâ hakkında bilgi edinebileceği" akademik bir platform oluşturulması hedeflenmektedir.
Cinque Terre Avatar Cinque Terre


Yapay Zekâ


2023 Eğitim Vizyonu

         Çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek” temel amaç olarak belirlenmiştir.Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi(UYZS)
(2021-2025)

Stratejik Öncelikler


 1. Yapay Zekâ Uzmanlarını Yetiştirmek ve Alanda İstihdamı Artırmak
 2. Araştırma, Girişimcilik ve Yenilikçiliği Desteklemek
 3. Kaliteli Veriye ve Teknik Altyapıya Erişim İmkânlarını Genişletmek
 4. Sosyoekonomik Uyumu Hızlandıracak Düzenlemeleri Yapmak
 5. Uluslararası İş Birliklerini Güçlendirmek
 6. Yapısal ve İşgücü Dönüşümünü Hızlandırmak


Stratejik Öncelik 1

         Yapay Zekâ Uzmanlarını Yetiştirmek ve Alanda İstihdamı Artırmak


Amaç 1.4


        Yükseköğretim öncesi gençlerin ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda, eğitim düzeylerine uygun şekilde algoritmik düşünme, kodlama ve Yapay Zekâ uygulamalı eğitimi almaları sağlanacaktır.

T.5.


        Algoritmik düşünme, kodlama ve YZ uygulamalı eğitim konularına yönelik farkındalık artırıcı dijital içerikler geliştirilecek ve yetkinlik artırmak üzere sosyal etkinlikler düzenlenecektir.

Bir Tercih Meselesi Değil


        Yapay zekâ alanı bir tercih meselesi olmayıp, “Dijital Türkiye” vizyonu ve “Milli Teknoloji Hamlesi” doğrultusunda kalkınma hedeflerimizin en büyük taşıyıcılarından biridir.

Yapay Zekâ’nın Değerleri


 • İnsan Hakları, Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğüne Saygı
 • Çevreyi ve Biyolojik Ekosistemi Geliştirmek
 • Çeşitliliğin ve Kapsayıcılığın Sağlanması
 • Barışçıl, Adil ve Birbirine Bağlı Toplumlarda Yaşamak
 • Yapay Zekâ’nın İlkeleri


 • Ölçülülük
 • Emniyet ve Güvenlik
 • Tarafsızlık
 • Mahremiyet
 • Şeffaflık ve Açıklanabilirlik
 • Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik
 • Veri Egemenliği
 • Çok Paydaşlı Yönetişim